Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Utleie og bookingmodul

Utleie- og bookingmodul
Utleie og
booking

Modulen styrer ulike former for utleie/booking av bygg, lokaler eller anlegg. Søk etter tilgjengelige enheter og ledig kapasitet gjennomføres ved hjelp av forhåndsdefinerte kategorier som utleietype, byggruppe, bruksområde eller andre egendefinerte kategorier.

Enhetene leies ut ved hjelp av dato og timestyring. Datostyrte søk gir grafiske fremstillinger av opptatt og ledigtid på ulike objekter.

Når ønsket enhet er valgt kan bestilling gjennomføres ved hjelp av bookingsystem hvor betingelsene avtales mellom utleier og leietaker.

Protector ivaretar alle administrative funksjoner i en leieavtale. Register over leietakere, leiekontrakter, inn og utflytting, økonomiske forhold, tilstandsbeskrivelser, vedlikeholdsrutiner, ettersyn, oppsigelser, innredninger og dokumentasjon på tilstand samt andre forhold som er nødvendige for god oppfølging av eiendom, leietakers og utleiers plikter og behov.

 

Utleie- og booking:

 • Administrasjon av leiekontrakter
 • Inn og utflytting
 • Økonomiske forhold
 • Tilstandsbeskrivelser
 • Vedlikeholdsrutiner
 • Ettersyn
 • Oppsigelser
 • Innredning
 • Leietaker register
 • Oppfølging av eiendom
 • Leietakers plikter
 • Utleiers plikter

 

Forrige

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden