Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

HMS IK – intervallstyrte rutiner

Helse, miljø og sikkerhet sammen med intern kontroll, utgjør en viktig del av funksjonene for å holde bygget bruksverdig. Brannsikring og dokumentasjon sammen med rutiner for å unngå personskade og skade på materiell er avgjørende for å ivareta eiendommens sikkerhet og forebyggende rutiner.

Intervallstyrte oppgaver, skreddersydd for den enkelte eiendom – bidrar til å forebygge mulighetene for brann samtidig som brukerne til enhver tid er forberedt hvis ulykken først er ute.
En annen viktig oppgave er å sørge for unødvendig skadeutvikling og bremse generell slitasje på bygget.

Ettersyn for å unngå klemfare, ettersyn av kumlokk og sandfang, forberedelser til vinter og vår, rutinemessig ettersyn av installasjoner, utvalgte byggdeler og overflater – det ”usynlige” vedlikehold gir betydelige gevinster.

Avviksbehandling er en del av HMS- systemet. Feil og sviktende rutiner er oftest årsaken til ulykker samtidig som det koster penger. Gode varslingssystemer med avvikskontroll og ettersyn, sikrer mot ulykker og gir optimale resultater på forebyggende vedlikehold.
Trivsel på arbeidsplassen og gode rutiner er nødvendig for optimal avkastning.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden