Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Økonomi og bilagssystem (kan knyttes til regnskap)

Økonomi- og bilagssystem
Økonomi- og
bilagssystem

Budsjettering, ordre og budsjettregulering er tidligere nevnt men vi presiserer: Protectors økonomisystem har et unikt budsjetteringsverktøy. Man skarpstiller byggmassens faktiske behov og bygger budsjettene ut fra en fornuftig prioriteringsmodell.

Det brukes ulike metoder for tildelig av midler men den mest effektive og lønnsomme modellen for planlegging er å fokusere på de faktiske behov. Dette er tilfellet enten ressursene er knappe eller romslige.

Prosjektet registreres kun en gang og følges opp med tanke på observasjon av skadeutvikling. Det følger budsjettene inntil skaden er utbedret.

Metoden for å regulere budsjettet er tidligere nevnt men vi gjentar at modellen er som skapt for strategisk planlegging hvor berørte parter har anledning å bidra. 

Når bestillinger er gjennomført finnes et unikt system for håndtering av elektroniske regnskapsbilag

Vi snakker da om inngående eFaktura. Vanligvis blir elektroniske fakturaer lagret i forhåndsdefinert mappe klargjort for import til et regnskapssystem. Importfunksjonen finnes også i Protector.

Protector genererer et ordrenummer ved bestilling. Ordrenummeret skal refereres i alle inngående fakturaer og blir en del av det elektroniske innhold.

Via et tastetrykk innhentes dagens elektroniske fakturaer. Den er da tilgjengelig for saksbehandler som vil kontrollere og godkjenne bilaget.

Ved et nytt tastetrykk sendes fakturaene til bilagssystemet hvor de automatisk finner riktig sted.

Dersom elektronisk fakturahåndtering ikke er innført – føres bilag manuelt eller ved tilpassing mot hovedregnskap.

Etter at ordren er generert til bilagssystemet tilføyes fakturanummer, beskrivelse og beløp.

Prosjektregnskapet gir god kontroll over de enkelte prosjekter. Dersom budsjettet må endres, settes et nytt forventet budsjett og man får tilgang til solid avvikskontroll.

Metoden for å disponere prosjektresultat inneholder gode oversikter som gir involverte parter anledning til å planlegge endringer på et tidlig stadium. Dette kan skje fordi avvikskontroll og prosjektøkonomien er lett overskuelig og tilgjengelig i god tid.

Bilagssystemet kan tilpasses/integreres med hovedregnskap. Nytten av slik tilpasning må likevel vurderes.

 

eFaktura - autokontering

eFaktura - autokontering
eFaktura

Elektronisk faktura blir mer og mer vanlig. Store besparelser er dokumentert ved bruk av slike systemer.

Det finnes i prinsippet to typer. Skannede papirfakturaer og rent elektroniske. I løpet av overskuelig framtid vil det stilles krav til å levere kun elektroniske fakturaer. Saksbehandler kan foreta alle kontroller og regnskapsmessige disposisjoner, inklusive betaling – ved hjelp av et par tastetrykk.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden