Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Kalkulasjon/ anbudssystem

Kalkulasjon/anbudssystem
Kalkulasjon/
anbudssystem

Kalkulering med beskrivelser og deloppgaver kan tilordnes slik at materialet utgjør grunnlag for kommende budsjetter.

Anbudsgrunnlaget bygges opp og kan ledsages av kontraktsdokumenter tilpasset prosjekter av ulik størrelse.

Systemet brukes også til å innhente priser og "kommuniserer" med ordresystemet.

Beskrivelse av oppgaven i samsvar med tiltakshavers ønske danner grunnlaget for tilbud. Etter aksept av tilbud utskrives bestillinger og arbeidsordre.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden