Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging
Prosjekt-
planlegging

Prosjekter planlegges ved først å etablere selve prosjektet og dernest definere de ulike kapitler og oppgaver.

Oppgavene tildeles en pris og kalkuleres i forhold til antall ulike enheter. Prosjektet og alle deleoppgaver kan følges og styres ved hjelp av gantdiagram.

Ved å fokusere på eiendomsmassens faktiske behov vil planlegging av vedlikehold gi et solid grunnlag for saklig dokumentasjon.

Prosjektregisteret – enten det gjelder nye prosjekter eller vedlikehold - gir komplett oversikt over oppgaver som skal utføres, gjerne mange år framover. Budsjettene bygges med beskrivelser og kalkyler for senere å innhente priser og følge økonomien på en god måte.

Strategiske planer og beskrivelser er et ypperlig grunnlag for å kunne foreta de nødvendige prioriteringer innen gitte økonomiske og faglige rammer.

For mange planleggere utgjør Gant diagrammet et viktig verktøy som gjør det mulig å planlegge visuelt ved hjelp av dra og slippmetoden.

 

Kalkulasjon - anbud

Kalkulasjon gjennomføres etter behov. Deloppgaver inndelt i kapitler og med beskrivelser etter behov - utgjør et solid grunnlag både for både budsjetter og for innhenting av priser og anbud.

Anbudsgrunnlaget ledsages av kontraktsdokumenter tilpasset prosjekter av ulik størrelse.

Når priser er innhentet, genereres oppgavene til ordresystemet og ordren er klar for utsendelse til leverandører enten eksternt eller internt - eller begge.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden