Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Arealhåndtering

Oppvarming, rengjøring, materialtyper, innredninger og typen bruk, har betydning for kostnadsfaktoren.

Riktige kombinasjoner sammen med god oversikt over arealer, kan bety store besparelser.

Ordtaket ”mange bekker små” er i slike tilfeller dekkende. Oppfølging av bruken vil gi mulighet til omdisponering av rengjøringspersonale, varmeregulering eller andre effektiviseringstiltak som eventuell utleie av overskytende areal.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden