Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Etasje- og romregister

Etasje- og romregister
Etasje- og rom-
register

Registeret kan inneholde oversikt over alle typer arealer, materialer brukt på overflater, innredninger, plantegninger, dokumenter, fargekoder, hvem som disponerer arealene, hvem som bruker eller leier dem.

Også lås og nøkkeloversikt kan etableres. Der er linker til arkiv med plantegninger, dokumentasjon for sikkerhet og andre data som tilhører den enkelte etasje og det enkelte rom. Oversikt over innredning og utstyr kan etableres.

Informasjon om åpningstider, opptatt og ledigtid finnes integrert som en del av utleiefunksjonen.

Registeret er et ypperlig verktøy for maksimal utnyttelse av arealene og kan bidra til god styring av energi og renholdskostnader.

 

Forrige Neste

 

 
Copyright © 2023 fdv.no. Alle rettigheter forbeholdt. Privacy Policy.
Til forsiden